Trắc nghiệm Bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn có đáp án

  • 791 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trọng lượng của một vật được tính theo công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Trọng lượng của một vật được tính theo công thức: P = 10 m

Trong đó:

+ P là độ lớn của lực hút Trái Đất (N)

+ m là khối lượng vật (kg)

Chọn đáp án A


Câu 2:

Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách có độ lớn

Xem đáp án

Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách có độ lớn bằng trọng lượng của quyển sách.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Đúng

C – Đúng

Chọn đáp án D


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là phát biểu không đúng về đặc điểm của lực hấp dẫn?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Đúng

C – Trọng lượng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật

D – Đúng

Chọn đáp án C


Câu 5:

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xảy ra do trọng lực tác dụng lên vật?

Xem đáp án

A – Thùng hàng di chuyển do lực của người tác dụng.

B – Cành cây chuyển động do lực của gió tác dụng.

C – Quả dừa rơi tự do do lực hút của Trái Đất.

D – Xe đạp chuyển động do lực của chân em bé tác dụng lên bàn đạp.

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận