Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919 - 1925 có đáp án (P1)

  • 32976 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Loại hình đồn điền nào phát triển mạnh ở Việt Nam trong những năm 919 - 1929?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929), nền kinh tế Việt Nam

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp ở Việt Nam (1919 - 1929) có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

75%

0%

0%

25%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Đạt

1 năm trước

Nguyen Minh Phuong

N

1 năm trước

Nguyễn Tiến Hải

T

1 năm trước

Trinh Lưu

Hay ạ

Bình luận


Bình luận

Thảo Nguyên
22:09 - 05/06/2020

câu này em nghĩ phải là học sinh, sinh viên, trí thức chứ ạ, vì họ thường nhạy cảm với thời cuộc và thiết tha với cách mạng

Hà Lưu Nguyễn
22:26 - 17/07/2022

Họ có đông đảo đâu, vừa mới hình thành thôi. Nông dân đang là giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất thì họ phải vùng lên mạnh mẽ chứ

Hà ThỊ HuyềN
21:53 - 17/06/2020

?

Nguyễn Trọng Đại
21:01 - 26/09/2020

Câu 9 đáp án D phải không ạ

Sơn Lương
21:48 - 29/03/2022

câu A chơ