Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (P1) có đáp án

  • 14012 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, sự kiện lịch sử nào thể hiện tình đoàn kết của giai cấp công nhân Việt Nam với nhân dân lao động thế giới

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, có bao nhiêu công nhân ở Bắc Kì (Việt Nam) bị thất nghiệp ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Phong trào 1930 – 1931 ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 vì

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hương mơ

1 năm trước

Dương Thu Đẹp

L

2 tháng trước

Lương Hoàng Yến

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thanh Tú
12:35 - 02/10/2021

Câu 25 : Đáp án A mới đúng chứ nhỉ

Nguyễn Thanh Tú
12:35 - 02/10/2021

Giải thích giùm e

Ảnh đính kèm

Phạm.D Mạnh
17:31 - 26/06/2022

Ngu mà lì , Câu B của người ta đúng rr

Hà Lưu Nguyễn
20:42 - 19/07/2022

Phân biệt đại hội đại biểu lần thứ nhất và hội nghị lần thứ nhất nha