Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.Cách mạng thánh Tám (P1) có đáp án

  • 19639 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp công bố kí kết một bản hiệp ước giữa Pháp và Nhật là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Tháng 9/1940 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của Pháp khi thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Đông Dương trong những năm 1940 – 1945?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Các thế lực ngoại xâm có mặt ở Việt Nam trong những năm 1940 – 1945 là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Ở Việt Namn, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong  

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

9 tháng trước

Phan Linh

K

8 tháng trước

Kiem Ngo

Hayyyyyyyyyyyy
N

7 tháng trước

Nguyễn Duy Khang

1 tháng trước

Chang

Bình luận


Bình luận