Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (P1) có đáp án

  • 16433 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngày 10/10/1954 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Thực dân Pháp rút quân khỏi miền Nam Việt Nam (tháng 5/1956) khi

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, miền Bắc Việt Nam đã căn bản hoàn thành cuộc cách mạng nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng?  

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Loan Loan

M

4 tháng trước

Minh Thu

Bình luận


Bình luận

Trịnh Khả Hân
18:48 - 17/03/2021

câu 8:B