Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (P1) có đáp án

  • 11732 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 1965, Mĩ bắt đầu tiến hành chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam khi đang

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

So với chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Chiến thắng nào khẳng định quân dân Miền Nam Việt Nam có khả năng đánh bại quân chủ lực Mĩ trong "Chiến tranh cục bộ" ?  

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bèo Nguyễn

2 năm trước

Huy Nguyen

D

1 năm trước

Duy Khang Võ

Bình luận


Bình luận