• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Tiếng Anh 9 - Cô Vũ Thanh Hoa

Giáo viên: Vũ Thanh Hoa

UNIT 1.pdf Xem Download
UNIT 2.pdf Xem Download
UNIT 3.pdf Xem Download
UNIT 4.pdf Xem Download
UNIT 4.pdf Xem Download
UNIT 5.pdf Xem Download
UNIT 6.pdf Xem Download
UNIT 7.pdf Xem Download
UNIT 8.pdf Xem Download
UNIT 9.pdf Xem Download
UNIT 10.pdf Xem Download
UNIT 11.pdf Xem Download
UNIT 12.pdf Xem Download

Bình luận

Phạm Đinh Quỳnh Như
19:35 - 01/01/2022

Bài tập ngữ pháp phần 1 và phần 2 của unit 5 y chang nhau cô ơi, mới đầu học em thấy hay mà sao càng ngày học thì bài giảng của cô nhiều lỗi thế ạ