• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Tiếng Anh 9 - Cô Vũ Thanh Hoa

Giáo viên: Vũ Thanh Hoa

UNIT 1.pdf Xem Download
UNIT 2.pdf Xem Download
UNIT 3.pdf Xem Download
UNIT 4.pdf Xem Download
UNIT 4.pdf Xem Download
UNIT 5.pdf Xem Download
UNIT 6.pdf Xem Download
UNIT 7.pdf Xem Download
UNIT 8.pdf Xem Download
UNIT 9.pdf Xem Download
UNIT 10.pdf Xem Download
UNIT 11.pdf Xem Download
UNIT 12.pdf Xem Download

Bình luận

Tiến Đạt Vũ
15:14 - 04/09/2020

tiếng anh của cô giáo ko được rộng lắm
cô có học ietls ko?

Oda Eiichiro
21:13 - 10/09/2020

cô dạy cũng dễ hiểu mà

Quỳnh Hương
14:53 - 01/07/2021

:))

Knight GamingTv
20:39 - 17/09/2020

hay quá