Tiếng Việt 3 - bộ sách Kết Nối Tri Thức - cô Trần Thanh Mai

599,000 VNĐ

    0 (0)

2876 học viên ghi danh

Giáo viên: Trần Thanh Mai

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Tiểu học

Bài giảng: 54 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 27/06/2022

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

T

0 Trung bình

0 đánh giá

2 sinh viên

1 khóa học

Trần Thanh Mai

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

6 giờ, 15 phút, 39 giây
Cập nhật 27-06-2022
5
2101
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

6 giờ, 15 phút, 39 giây
Cập nhật 27-06-2022
0
1677
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

ÔN LUYỆN Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

6 giờ, 15 phút, 39 giây
Cập nhật 27-06-2022
0
2606
599,000 VNĐ