Toán 3 - Chân trời sáng tạo - Cô Trịnh Hường

599,000 VNĐ

    0 (0)

3027 học viên ghi danh

Giáo viên: Super_editor

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Cấp 2

Bài giảng: 71 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 17/08/2022

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

S

5 Trung bình

2 đánh giá

37 sinh viên

12 khóa học

Super_editor

nguoi_dung

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

8 giờ, 19 phút, 45 giây
Cập nhật 17-08-2022
5
2101
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
Tiếng Việt 3 - Kết Nối Tri Thức - Cô Trần Thanh Mai

Tiếng Việt 3 - Kết Nối Tri Thức - Cô Trần Thanh Mai

8 giờ, 19 phút, 45 giây
Cập nhật 17-08-2022
0
2913
599,000 VNĐ
0
1091
599,000 VNĐ

Các khóa học khác của thầy cô

Toán 6 - Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh

Toán 6 - Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh

8 giờ, 19 phút, 45 giây
Cập nhật 17-08-2022
5
3189
599,000 VNĐ
Toán 7 - Cánh diều - Cô Trần Phương Hà

Toán 7 - Cánh diều - Cô Trần Phương Hà

8 giờ, 19 phút, 45 giây
Cập nhật 17-08-2022
0
1473
599,000 VNĐ
Toán 3 - Bộ Sách Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

Toán 3 - Bộ Sách Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

8 giờ, 19 phút, 45 giây
Cập nhật 17-08-2022
0
1700
599,000 VNĐ