Bình luận

Cao Trương Bảo Trung
14:35 - 27/07/2020

lag quá thầy ơi cứ 1 chút là dừng

Vương Thị Thu Hiền
16:15 - 25/08/2020

Casiofx580 có dùng được không thầy

H' Dược Niê
18:52 - 17/09/2020

Hút bằng Wifi rồi nó vẫn cứ đơ

Nguyễn Huy
21:06 - 02/06/2021

thầy ơi còn đối với loại casio fx-580vnx bấm sao thầy

Nguyễn Thanh Tú
21:18 - 30/12/2021

Hỗ trợ máy 580 di thầy