Bình luận

Nguyễn Thu Trang
22:49 - 11/10/2020

câu 3 nếu bấm được hai đáp án bằng 0 thì sao ạ???

trogiangvietjack
09:07 - 12/10/2020

E có thể hỏi chi tiết câu 3 của phần nào được không e

Chị Trần Phạm Quỳnh Nhung
15:39 - 03/05/2022

hola