Bình luận

Uyên Nhi
16:24 - 28/12/2020

Thầy ơi câu 1 phần đạo hàm đầu tiên s e ko ra đáp án ạ