• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
Chương 4. Giới hạn
0/16
Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc
0/18

ÔN LUYỆN toán 11 - thầy Nguyễn Quý Huy

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

1. Chương 1 - Lượng giác - Bài tập tổng ôn.pdf Xem Download
1. Chương 1 - Lượng giác - đề thi.pdf Xem Download
2. Chương 2. Tổ hợp - Đề thi.pdf Xem Download
2. Chương 2. Tổ hợp - Xác suất - Nhị thức Newton - Bài tập tổng ôn.pdf Xem Download
3. Chương 3. Dãy số - CSC - CSN - Bài tập tổng ôn.pdf Xem Download
3. Chương 3. Dãy số - CSC - CSN - đề thi.pdf Xem Download
4. Chương 4. Giới hạn _ đề thi.pdf Xem Download
4. Chương 4. Giới hạn_Bài tập tổng ôn.pdf Xem Download
5. Chương 5. Đạo hàm - Bài tập tổng ôn.pdf Xem Download
5. Chương 5. Đạo hàm - đề thi.pdf Xem Download
1. Chương 1. Phép biến hình - Bài tập tổng ôn 1.pdf Xem Download
1. Chương 1. Phép biến hình - Bài tập tổng ôn 2.pdf Xem Download
2. Chương 2 - Quan hệ song song - Bài tập tổng ôn 1.pdf Xem Download
2. Chương 2 - Quan hệ song song - Bài tập tổng ôn 2.pdf Xem Download
3. Chương 3. Vector - Quan hệ vuông góc - Bài tập tổng ổn.pdf Xem Download
3. Chương 3. Vector - Quan hệ vuông góc - đề thi.pdf Xem Download

Bình luận

Ngô Thế An Toàn- Chung VJ
17:35 - 20/09/2020

cho em hỏi lại cách cm công thức tính k với ạ

trogiangvietjack
20:30 - 21/09/2020

E hỏi công thức của dang bài nào e ơi

Ngô Thế An Toàn- Chung VJ
17:39 - 20/09/2020

em k đăng kí khóa lp 11

Ngô Thế An Toàn- Chung VJ
17:40 - 20/09/2020

vì bọn em làm bài tự luận những công thức này k trong tài liệu