• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY
0/1
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
0/13
Chương 2: Tổ hợp - Xác suất
0/21
Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc
0/17

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

1. Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác.pdf Xem Download
2. Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển.pdf Xem Download
3. Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2.pdf Xem Download
4. Thủ thuật Phương trình bậc nhất với Sin và Cos.pdf Xem Download
1. Hai Quy tắc đếm kinh điển.pdf Xem Download
2. Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm.pdf Xem Download
3. Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng.pdf Xem Download
5 đề GIỮA hk1 - Full đáp án - Toán 11 - thầy Huy.pdf Xem Download
1. Kỹ thuật kinh dị 'quy nạp toán học'.pdf Xem Download
2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số.pdf Xem Download
3. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số cộng.pdf Xem Download
4. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số nhân.pdf Xem Download
Đề thi học kỳ 1 lớp 11.pdf Xem Download
1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO cực chất.pdf Xem Download
2. Giới hạn của hàm số và kỹ sảo CASIO cực chất.pdf Xem Download
3. Kỹ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số.pdf Xem Download
1. Bản chất ảo diệu của ‘ĐẠO HÀM’.pdf Xem Download
2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm.pdf Xem Download
3. Công cụ thần thánh ‘Phương trình tiếp tuyến’.pdf Xem Download
4. Ứng dụng của Đạo hàm vào cuộc đời.pdf Xem Download
1. Kỹ thuật Phép tịnh tiến và Đối xứng.pdf Xem Download
2. Tuyệt chiêu Phép quay và Phép vị tự.pdf Xem Download
3. Kỹ sảo Phép dời hình và Phép đồng dạng.pdf Xem Download
1. Thuật toán SXL.pdf Xem Download
2. Kỹ sảo Hai đường thẳng song song.pdf Xem Download
3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song.pdf Xem Download
4. Kỹ thuật Hai mặt phẳng song song.pdf Xem Download
3. Kỹ sảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.pdf Xem Download
4. Kỹ sảo Hai mặt phẳng vuông góc.pdf Xem Download
6. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu.pdf Xem Download
5. Kỹ thuật tính Góc trong không gian.pdf Xem Download

Bình luận

Thân Đức Anh ✓
23:22 - 10/09/2021

Thầy giảng nhanh quá