Câu hỏi:

14/08/2021 210

Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là a, 2a, 3a bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

V=a.2a.3a=6a3 (đvtt)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

Xem đáp án » 14/08/2021 5,782

Câu 2:

Tính đạo hàm của hàm số y=3x+1  

Xem đáp án » 14/08/2021 3,247

Câu 3:

Nghiệm của phương trình 22x1=8

Xem đáp án » 14/08/2021 2,102

Câu 4:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(1)=3f(x)+xf'(x)=4x+1 với mọi x>0. Tính f(2) 

Xem đáp án » 14/08/2021 1,796

Câu 5:

Cho cấp số cộng (un) với u1 = 3u2 = 9. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

Xem đáp án » 14/08/2021 1,698

Câu 6:

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ, biết f(x) đạt cực tiểu tại điểm x=1 và thỏa mãn fx+1 và fx1 lần lượt chia hết cho x12 và x+12. Gọi S1,S2 lần lượt là diện tích như trong hình bên. Tính 2S2+8S1

Xem đáp án » 14/08/2021 1,369

Câu 7:

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là 

Xem đáp án » 14/08/2021 1,103

Bình luận


Bình luận