Câu hỏi:

12/04/2020 285

Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Khối mười hai mặt đều có 20 đỉnh, 30 cạnh và các mặt là những ngũ giác đều

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số fx=ax3+bx2+cx+d có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tính tổng S = a + b + c + d.

Xem đáp án » 13/04/2020 16,361

Câu 2:

Tam giác có ba cạnh lần lượt là 1, 2, 5. Tính độ dài đường cao ứng với cạnh lớn nhất

Xem đáp án » 12/04/2020 4,192

Câu 3:

Cho hai số thực a,b thỏa mãn điều kiện a2+b2>1loga2+b2a+b1. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = 2a + 4b – 3 là

Xem đáp án » 13/04/2020 3,519

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a=2;-5;3, b=0;2;-1,c=1;7;2. Tọa độ vectơ x=4a-13b+3c là:

Xem đáp án » 12/04/2020 3,414

Câu 5:

Cho hàm số fx=x2-3x-3 ,x323,x=3. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

( I ). f(x) liên tục x=3.

( II ). f(x) gián đoạn tại x=3.

( III ). f(x) liên tục trên 

Xem đáp án » 12/04/2020 2,728

Câu 6:

Giả sử vào cuối năm thì một đơn vị tiền tệ mất 10% giá trị so với đầu năm. Tìm số nguyên dương nhỏ nhât sao cho sau n năm, đơn vị tiền tệ sẽ mất đi ít nhât 90% giá trị của nó?

Xem đáp án » 13/04/2020 2,383

Câu 7:

Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số fx=12x-1 và F2=3+12ln3. Tính F(3).

Xem đáp án » 12/04/2020 2,327

Bình luận


Bình luận