Câu hỏi:

23/08/2021 531

Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3-3x2+1 tại điểm A (3;1) là đường thẳng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Ta có : y'=3x26xy'3=9

Phương trình tiếp tuyến tại điểm A (3;1) là y=9x3+1y=9x26

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng hàm số y = x3+3x2+mx+m chỉ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3. Giá trị tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

Xem đáp án » 23/08/2021 229

Câu 2:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình bên?

Xem đáp án » 23/08/2021 220

Câu 3:

Cho phương trình logaaxlogbbx=2020 với a, b là các tham số thực lớn hơn 1. Gọi x1,  x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Khi biểu thức P=6x1x2+a+b+314a+4b đạt giá trị nhỏ nhất thì a+b thuộc khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/08/2021 217

Câu 4:

Thể tích của một khối lập phương bằng 27. Cạnh của khối lập phương đó là

Xem đáp án » 23/08/2021 209

Câu 5:

Cho mặt cầu có bán kính R=3. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

Xem đáp án » 23/08/2021 190

Câu 6:

Phương trình log2(x+1) = 2 có nghiệm là

Xem đáp án » 23/08/2021 177

Bình luận


Bình luận