100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P1)

  • 10266 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35cm. Độ tụ của kính phải đeo sát mắt là:

Xem đáp án

Đáp án: B

HD Giải:

OCV = 15 + 35 = 50 cm = 0,5m.

Kính đeo sát mắt nên:

fk = - OCv = - 0,5 m

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35cm (ảnh 1)


Câu 5:

Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật người này cận đeo sát mắt kính có độ tụ:

Xem đáp án

Đáp án: C

HD Giải:

Kính đeo sát mắt nên:

fk = - OCv = - 2 m

Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật người này cận đeo sát (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tài
20:26 - 03/06/2020

2 ý giong nhau