30 đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề số 1)

  • 55057 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Đáp án D

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn, duy nhất thế giới.


Câu 2:

Từ thực tiễn phong trào yêu nước (1919 - 1925) của lực lượng tiểu tư sản, trí thức Việt Nam có thể rút ra biện pháp nào sau đây để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Xem đáp án

Đáp án B

- Đáp án A, C, D loại vì phong trào đấu tranh của tiểu tư sản, trí thức lúc này đòi tự do, dân chủ chứ không phải là đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế hay đấu tranh tham gia vào cơ quan nhà nước nên đây không phải là bài học được rút ra từ phong trào đấu tranh.

- Đáp án B chọn vì trí thức tiểu tư sản gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, viên chức, nhà văn, nhà báo… là lực lượng tiến bộ của xã hội. Họ đã tiến hành đấu tranh đòi tự do, dân chủ phong trào yêu nước (1919 - 1925), góp phần không nhỏ vào phong trào yêu nước chung của dân tộc. Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay thì cần phải bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao này để nhạy bén với thời cuộc.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 - 1929?

Xem đáp án

Đáp án D

- Đáp án A loại vì chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì phong trào đấu tranh của công nhân nói riêng và nhân dân ta nói chung mới có sự thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn.

- Đáp án B loại vì phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì mới chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cuộc cách mạng.

- Đáp án C loại vì trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì phong trào công nhân vẫn chưa có tổ chức lãnh đạo thống nhất.

- Đáp án D chọn vì phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 – 1929 có sự sự liên kết chặt chẽ và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc.


Câu 4:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án

Đáp án C

- Đáp án A, D loại vì đây là nguyên nhân chủ quan.

- Đáp án B loại vì Nhật Bản là nước bị tàn phá nặng nề bởi Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Đáp án C chọn vì Nhật Bản đã mua các bằng phát minh sáng chế của nước ngoài để áp dụng vào phát triển kinh tế, tức là biết tận dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật của thế giới.


Câu 5:

Hiện nay Việt Nam đã hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa bằng việc trở thành thành viên của

Xem đáp án

Đáp án A

- Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. Trong đó có sự ra đời của các tổ chức như: IMF, WB, WTO, EU, NAFTA, AFTA, APEC, ASEM,…

- Hiện nay Việt Nam đã hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa bằng việc trở thành thành viên của WTO, APEC.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

6%

13%

6%

0%

Nhận xét

h

6 tháng trước

huỳnh văn duy

H

2 tháng trước

Hoàng thị phương

T

2 tháng trước

Thanh Thanh

v

1 tháng trước

vy quách

D

1 tháng trước

Dhoang Đang Ôn Thi

Tụyt
T

1 tháng trước

Thoa Thoa

Tốt
t

1 tháng trước

trần văn khoa

N

1 tháng trước

Nguyễn Duyên

N

1 tháng trước

Ngọc Song Nhi Lê

N

1 tháng trước

Nhan Nhan

K

1 tháng trước

Kiêm

1

1 tháng trước

12. Phan Văn Khải

K

1 tháng trước

Khánh Linh

D

1 tháng trước

Dung Trần

1 tháng trước

Đinh Văn Hậu

c

2 tuần trước

chang Truong

Bình luận


Bình luận

Nguyễn PhươngAnhh
22:33 - 07/06/2022

Câu 19 : đáp án là A nhà nước dân chủ nhân dân nhưng bên dưới đáp án lại nói cuộc cách mạng không có tính nhân dân

Nguyễn PhươngAnhh
22:38 - 07/06/2022

Câu 30 : câu hỏi hỏi đáp án không đúng nhưng câu trả lời lại là đáp án đúng

Hoàng Ngọc Trâm
23:21 - 07/06/2022

Câu 30: Đáp án D mới là đáp án đúng