150 câu trắc nghiệm Este - Lipit có đáp án (P1)

  • 51768 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hợp chất este là:

Xem đáp án

Đáp án B

Nhóm chức của este là – COOR (R là  gốc hiđrocacbon ) → HCOOC6H5 là este


Câu 2:

­Chất không phải là este là

Xem đáp án

Đáp án C

Nhóm chức của este là –COOR (R là gốc hiđrocacbon) → HCOOCH = CH2, HCOOCH3, CH3COOCH3 đều là este → Loại đáp án A, B, D

→ CH3COOH không là este


Câu 3:

Chất không phải là este là

Xem đáp án

Đáp án B

HCOOC2H5 và CH3COOCH = CH2 là este đơn chức → Loại đáp án A, C

 Chất không phải là este là A. HCOOC2H5 B.  C2H5CHO C. CH3COOCH=CH2 (ảnh 1)

C2H5CHO là anđêhit → C2H5CHO không phải là este


Câu 4:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2)

→ Đáp án C 


Câu 5:

Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π

Xem đáp án

Este no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2) có

Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết là (ảnh 1)

→ có 1 liên kết π (trong nhóm – COO –)

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nhi Hoang

2 năm trước

Hữu Đức

2 năm trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

1 năm trước

Châu Quang

v

1 năm trước

vu luu

X

1 năm trước

Xuân Huy

hay quá

10 tháng trước

Horikan kuro

bài tập hay

9 tháng trước

Đình Vinh Chu

N

7 tháng trước

Ngô Bằng

Bình luận


Bình luận

Đêm Mưa
14:59 - 19/04/2020

hk thấy bài đâu hết ạ

Nguyễn Văn Kiên
21:49 - 28/04/2020

Đến câu 27 là k còn thấy gì

Nguyễn Văn Kiên
21:50 - 28/04/2020

Câu 25 là hết

Nguyễn Văn Kiên
21:50 - 28/04/2020

Câu 25 là hết

Nguyễn Văn Kiên
21:50 - 28/04/2020

Câu 25 là hết

Nguyễn Văn Kiên
21:50 - 28/04/2020

Câu 25 là hết