30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 7)

  • 208775 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. chance B. charity C. brochure D. charter

Xem đáp án

Chọn C                                 Đọc là âm [ʃ], còn lại đọc là [tʃ ].


Câu 3:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B                                 Trọng âm nhấn âm số 2, còn lại nhấn âm số 1.

         A. /'sɜ:.tən.li/                               B. /pə'swei.siv/

         C. /'mar'və'ləs/                             D./'kaʊn.səl/


Câu 4:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B                                 Trọng âm nhấn âm số 1, còn lại nhấn âm số 3.

         A. /.æk.si'den.təl/                         B. /'in.strə.mənt/

         C. /.rep.ri'zent/                             D./.sui:.vən'iər/


Câu 5:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Small companies may take their goods abroad for trade show without paying

foreign value-added taxes by acquiring________an ATA carnet.

Xem đáp án

  Chọn B

 

Câu đề bài: Các công ty nhỏ có thể mang hàng hóa ra nước ngoài để tham gia triển lãm thương mại mà không phải trả thuế giá trị gia tăng của nước ngoài bằng cách mua lại ___________một số tạm nhập tái xuất.

To acquire something: kiếm, lấy được cái gì.

—» Ở đây ta dùng dạng rút gọn của “a document vvhich is called”.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

5 tháng trước

Thông Nguyen

5 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

4 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận

Minh Khoa Võ
19:01 - 24/07/2021

đề bị lỗi ạ