30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 9)

  • 205946 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined

part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C                                 Đọc là âm [ei], còn lại đọc là âm [ə].


Câu 2:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined

part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C                                 Đọc là âm [t], còn lại đọc là âm [d].


Câu 3:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B                                 Trọng âm nhấn âm sổ 2, còn lại nhấn âm số 1.


Câu 4:

* Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C                                 Trọng âm nhấn âm số 2, còn lại nhấn âm số 1.

A./'stim.jə.leit/             B. /in.flu.əns/             C. /di'siʒ.ən/          D. /'æl.ti.tʃu:d/


Câu 5:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

__________the children are staying at their grandmother's, let's go out for the evening.

Xem đáp án

                                 Câu đề bài: ___________ bọn trẻ ở cùng với bà của chúng, chúng ta hãy cùng nhau đi chơi tối.

Đáp án A. Since + mệnh đề: Bởi vì. = Because, As.

Các đáp án còn lại:

B. When + mệnh đề: khi

C. As a result: kết quả là

D. Due to + N: bởi vì


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

69%

23%

4%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

10 tháng trước

Karry Nguyen

k

8 tháng trước

khânthu le

N

7 tháng trước

Nguyên Phúc

7 tháng trước

Thái My

4 tháng trước

Minh Nhật

T

3 tháng trước

Thông Nguyen

3 tháng trước

Linh

L

3 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

3 tháng trước

Trâu Cái

N

3 tháng trước

Nguyen Minh

2 tháng trước

Ngân

L

2 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

1 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

4 tuần trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

4 tuần trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

6 ngày trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á

Bình luận


Bình luận

Phong Nguyễn
22:12 - 11/01/2022

coi lại đáp án một số câu ạ