Đề 14

  • 70856 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là khởi nghĩa nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, quân đội Sài Gòn có vai trò như thế nào trên chiến trường?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh là:         

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Yêu cầu bức thiết nhất của nước ta trong năm đầu tiên sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

69%

15%

8%

8%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

12 tháng trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

11 tháng trước

Nguyễn Thục Linh

T

11 tháng trước

Trần Trung Sỹ

T

5 tháng trước

Thu Nguyễn

H

5 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

3 tháng trước

Trần Thị Hiền

3 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

2 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tuần trước

Duy Đào

3 ngày trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai

Bình luận


Bình luận