Đề 7

  • 70859 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở Châu Á, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất và giành thắng lợi ở các nước nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thư nhất của thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Điểm giống nhau của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp buộc Mĩ kí kết Hiêp định Pari năm 1973? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nét nổi bật của phong trào dân chủ l936 - 1939 là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

69%

15%

8%

8%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

12 tháng trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

11 tháng trước

Nguyễn Thục Linh

T

11 tháng trước

Trần Trung Sỹ

T

5 tháng trước

Thu Nguyễn

H

5 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

3 tháng trước

Trần Thị Hiền

3 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

2 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tuần trước

Duy Đào

3 ngày trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hồng Duyên
17:02 - 18/06/2020

câu 16 đề số 7 phải là C chứ ạ

Đức Hoàng
16:00 - 28/07/2020

đáp sán sai