Đề 20

  • 70854 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hiệu lệnh chiến đấu trong toàn thủ đô Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Mốc đánh dấu bước chuyển từ cộng đồng Châu Âu (EC) sang liên minh Châu Âu (EU) là sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

69%

15%

8%

8%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

12 tháng trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

11 tháng trước

Nguyễn Thục Linh

T

11 tháng trước

Trần Trung Sỹ

T

5 tháng trước

Thu Nguyễn

H

5 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

3 tháng trước

Trần Thị Hiền

3 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

2 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tuần trước

Duy Đào

3 ngày trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai

Bình luận


Bình luận