Đề 18

  • 72970 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

“Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” là tinh thẩn và khí thế của ta trong Chiến dịch nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Chính quyền cách mạng đầu tiên có sự tham gia của liên minh công nông là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương lần đầu tiên được một Hội nghị quốc tế ghi nhận là tại:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

64%

21%

7%

7%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

1 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

1 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

1 năm trước

Trần Trung Sỹ

T

7 tháng trước

Thu Nguyễn

H

7 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

5 tháng trước

Trần Thị Hiền

4 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

4 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tháng trước

Duy Đào

1 tháng trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 tháng trước

lien Pham

Bình luận


Bình luận