Đề 9

  • 71832 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Từ sự thắng lợi của cách mạng chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, thế hệ thanh niên cần duy trì và phát huy truyền thống nào của dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Khó khăn nào là lớn nhất, cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

64%

21%

7%

7%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

1 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

1 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

12 tháng trước

Trần Trung Sỹ

T

6 tháng trước

Thu Nguyễn

H

5 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

3 tháng trước

Trần Thị Hiền

3 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

2 tháng trước

Thao Ngan

D

2 tuần trước

Duy Đào

1 tuần trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 ngày trước

lien Pham

Bình luận


Bình luận

Đức Hoàng
23:31 - 28/07/2020

câu 21 đáp án sai