Đề 5

  • 71831 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới? 

Xem đáp án

Đáp án: D

Phương pháp: Sgk 12 trang 11.

Cách giải: Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành quốc gia có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)


Câu 2:

Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương pháp: Sgk 12 trang 31.

Cách giải:

- Từ 1967 – 1975: tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

- Từ 1976 đến nay: hoạt động khởi sắc từ sau Hội nghị Bali (Indonesia) tháng 2/1976, với việc ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali).


Câu 3:

Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ 

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương pháp: Sgk 12 trang 42.

Cách giải: Từ năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.


Câu 4:

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã 

Xem đáp án

Đáp án: C

Phương pháp: Sgk 12 trang 82.

Cách giải: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước ở Angieri, Marốc, Tuynidi,… lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa.


Câu 5:

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929) là tờ báo

Xem đáp án

Đáp án: D

Phương pháp: Sgk 12 trang 87.

Cách giải: Tháng 6-1929, Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập, ta báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

64%

21%

7%

7%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

1 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

1 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

12 tháng trước

Trần Trung Sỹ

T

6 tháng trước

Thu Nguyễn

H

5 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

3 tháng trước

Trần Thị Hiền

3 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

2 tháng trước

Thao Ngan

D

2 tuần trước

Duy Đào

1 tuần trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 ngày trước

lien Pham

Bình luận


Bình luận