Đề 8

  • 70861 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cách mạng Tân Hợi có điểm nào giống với Cách mạng Anh năm 1640, Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ năm 1773 và Cách mạng Pháp năm 1789?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Điểm khác nhau về quy mô “bình định” miền Nam Việt Nam trong kế hoạch Xta lây - Tay lo so với kế hoạch Giôn Xơn - Mácna Mara là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì cao trào “ kháng Nhật cứu nước”?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Mặt trận Việt Minh là tên gọi tắt của tổ chức nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

69%

15%

8%

8%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

12 tháng trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

11 tháng trước

Nguyễn Thục Linh

T

11 tháng trước

Trần Trung Sỹ

T

5 tháng trước

Thu Nguyễn

H

5 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

3 tháng trước

Trần Thị Hiền

3 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

2 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tuần trước

Duy Đào

3 ngày trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai

Bình luận


Bình luận