30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 17)

  • 133146 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose stress is placed differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ appointment có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose stress is placed differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ technology có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ bats có phần gạch chân được phát âm là /s/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /z/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án B

Từ breathe có phần gạch chân được phát âm là /, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /θ/


Câu 5:

If you want to put a tent , you will have to look for a nice flat piece of_________.

Xem đáp án

Đáp án A

piece of ground: mảnh đất


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

12 tháng trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

5 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

2 tháng trước

Cấn Uyên

2 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận