30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 25)

  • 136170 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs in the position of the main stress in the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là C

Từ “considerate” nhấn vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ ba


Câu 2:

Mark A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs in the position of the main stress in the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là D

Từ “telephone” nhấn vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai.


Câu 3:

Mark A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs in the position of the main stress in the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là B

Từ “competitive” nhấn vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ ba.


Câu 4:

Mark A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs in the position of the main stress in the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là C

Từ “summary” nhấn vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

2 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

8 tháng trước

Linh Nguyễn

7 tháng trước

We purple BTS

7 tháng trước

Đỗ Phương

A

6 tháng trước

Ang Thư

C

4 tháng trước

Cấn Uyên

2 tháng trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận