30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 20)

  • 133136 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Từ inherit có trọng âm rơi âm tiết thứ hai, các từ còn lại có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Từ purchase có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, các từ còn lại có trọng âm rơi âm tiết thứ hai.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ gear có phần gạch chân được phát âm là /g/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /d/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Từ lost có phần gạch chân được phát âm là /o/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /o/


Câu 5:

The job requires certain__________. You have to be good at operating computers and dealing with people.

Xem đáp án

Đáp án D

skills: các kỹ năng. operating computers and dealing with people :điều hành máy tính và đối nhân xử thế - có thể được gọi là các kỹ năng.

Các từ còn lại: qualifications: trình độ; knowledge: kiến thức; techniques: kỹ thuật


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

12 tháng trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

5 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

2 tháng trước

Cấn Uyên

2 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận