30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 23)

  • 133148 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose one word whose stress pattern is different. Identify your answer by circling the corresponding letter

Xem đáp án

Đáp án là B

organize nhấn âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm tiết thứ ba.


Câu 2:

Choose one word whose stress pattern is different. Identify your answer by circling the corresponding letter

Xem đáp án

Đáp án là A

gorilla nhấn âm tiết thứ hai, các từ còn lại nhấn âm tiết thứ nhất.


Câu 3:

Choose one word whose underlinedpart is pronounced differently from the rest. Identify your answer by circling

Xem đáp án

Đáp án là B

Từ disappointed có phần gạch chân được phát âm là /id/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /d/


Câu 4:

Choose one word whose underlinedpart is pronounced differently from the rest. Identify your answer by circling

Xem đáp án

Đáp án là B

Từ island_ có phần gạch chân không được phát âm , các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /s/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is closest in meaning to the underlined

Trudy felt ill at ease when she spoke in public for the first time.

Xem đáp án

Đáp án là A

ill at ease: không thoải mái 

felt uncomfortable and embarrassed - cảm thấy không thoải mái và ngượng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

12 tháng trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

5 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

2 tháng trước

Cấn Uyên

2 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận