Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 11)

  • 74782 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The costal city is _______ extra buses during the summer because of a considerable increase in the number of tourists.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta xét nghĩa các cụm động từ:

A. turning out (phrv): hóa ra là; xuất hiện, tham dự, đến

B. making up (phrv): giải hòa (sau tranh cãi)

C. taking off (phrv): cởi bỏ; (máy bay) cất cánh; bỏ đi, xóa bỏ; trở nên thành công

D. putting on (phrv): điều động thêm phương tiện (xe bus, tàu) cho mọi người sử dụng; mặc, đeo; tổ chức (sự kiện)

Dựa vào nghĩa của các cụm động từ ta chọn đáp án đúng là D

Tạm dịch: Thành phố ven biển điều động thêm xe bus trong mùa hè do số lượng khách thăm quan tang cao đáng kể.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Although she had been told quite sternly to _______ herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ta có cụm động từ: pull oneself together (phrv) = recover control of one’s emotions: điều chỉnh cảm xúc; khôi phục sự điều khiển cảm xúc

Đây là cụm cố định nên ta không thể thay thế bằng động từ nào khác.

Vậy chọn đáp án đúng là C.

Tạm dịch: Mặc dù được nhắc nhở nghiêm khắc là phải điều chỉnh cảm xúc của bản thân nhưng cô ấy không thể ngăn những giọt lệ ngừng rơi.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

If our teacher were here now, he _______ us with this difficult exercise.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta thấy cấu trúc của câu điều kiện loại 2 – điều kiện trái hiện tại:

If + S1 + V (quá khứ đơn/were), S2 + would do sth

Vậy ta chọn đáp án đúng là B.

Tạm dịch: Nếu giáo viên của chúng ta ở đây bây giờ, thầy ấy sẽ giúp chúng ta giải bài tập khó nhằn này.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They were at the stadium with us last night, so they _______ at the threatre then.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có:

- Needn’t have done: đã không cần làm gì (thực tế là đã làm)

- Might have done: có lẽ đã làm điều gì (dự đoán sự việc trong quá khứ - không chắc chắn lắm)

- Should have done: đã nên làm điều gì (thực tế đã không làm)

- Can’t have done: hẳn đã không làm (dự đoán sự việc trong quá khứ - khá chắc chắn)

Ta thấy người nói có căn cứ cho suy đoán của mình cho nên đây là suy đoán khá chắc chắn. Ta chọn đáp án đúng là D.

Tạm dịch: Họ ở sân vận động cùng chúng tôi tối qua, vì vậy không thể nào ở rạp hát khi đó được.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

_______ to fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta xét các phương án:

A. Approach to (v): tiếp cận với, tiếp xúc với, phương án giải quyết cho vấn đề gì

B. Rise to (v): lên đến, tăng đến

C. Go to (v): đi tới

D. Reach: không đi với giới từ phía sau

Ta có cụm từ cố định: rise to fame = become famous: trở nên nổi tiếng

Vì đây là cụm cố định nên ta không thể thay thế bằng động từ nào khác. Chọn đáp án đúng là B.

Tạm dịch: Trở nên nổi tiếng khi tuổi còn nhỏ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển tâm lí của trẻ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận