KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÔN ĐỊA LÝ (ĐỀ SỐ 1)

  • 18788 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nước công nghiệp mới là nước đang phát triển đã trải qua quá trình

Xem đáp án

Nước công nghiệp mới là nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định (NICs), ví dụ: Hàn Quốc, Singapo, Braxin. (sgk Địa lí 11 trang 7)

=> Chọn đáp án A


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Xem đáp án

Đặc điểm không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta là biên độ nhiệt trung bình năm lớn vì phần lãnh thổ phía Nam có khí hậu mang tính cận xích đạo, nóng quanh năm nên biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ.

=> Chọn đáp án C


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ Dầu Tiếng ở nước ta nằm trên sông nào sau đây?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Dầu Tiếng ở nước ta nằm trên sông Sài Gòn

=> Chọn đáp án C


Câu 4:

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005

(Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005?

Xem đáp án

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy giai đoạn 1960 – 2005, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển giảm nhanh từ 1,2% xuống còn 0,1%; tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển giảm chậm từ 2,3% xuống còn 1,5%

=> Nhận xét “Nhóm nước đang phát triển tăng lên” là không đúng

=> Chọn đáp án C


Câu 5:

Ở nước ta, đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?

Xem đáp án

Ở nước ta, “trồng cây công nghiệp lâu năm” không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng mà là thế mạnh của khu vực đồi núi

=> Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thanh Liêm
08:51 - 03/08/2020

câu 22 giải thích sai