30 đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 có lời giải (đề 9)

  • 35799 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tập nghiệm của phương trình 2x2x4=116

Xem đáp án

Chọn D

Ta có 2x2x4=1162x2x4=24x2x4=4x2x=0x=0x=1

Vậy tập nghiệm của phương trình là {0;1}


Câu 2:

Cho 22fxdx=1, 24fxdx=4. Tính I=24fxdx.

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: 24fxdx=22fxdx+24fxdx24fxdx=41=5


Câu 3:

Tính diện tích xung quanh S của khối trụ có bán kính đáy r=4 và chiều cao h=3

Xem đáp án

Chọn C

Diện tích xung quanh S của khối trụ đó là: S=2πrh=2π.4.3=24π (đvtt).


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M thỏa mãn hệ thức OM=2i+j. Tọa độ của điểm M là

Xem đáp án

Chọn A

OM=2i+j=2i+j+0.kM2 ; 1 ; 0.


Câu 5:

Cho cấp số cộng (un) biết un = 2-3n. Công sai d của cấp số cộng là

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: un+1un=23n+123n=3,n*.

Vậy cấp số cộng (un) có công sai d=-3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

THÀO A SỤNG

App hay lắm
P

1 tháng trước

Phạm Thanh Liêm

1 tháng trước

Meo

L

1 tháng trước

Lê Gia Bảo Trương

tuy còn 1 vài câu chữa bị sai, nhưng đề ra như vầy là khá ổn

Bình luận


Bình luận