30 đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 có lời giải (đề 28)

  • 36226 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách chọn ba học sinh từ một nhóm gồm 15 học sinh?

Xem đáp án

Số cách chọn ba học sinh từ một nhóm gồm 15 học sinh là C153.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đạt cực đại tại điểm

Xem đáp án

Từ bảng biến thiên, nhận thấy f’(x) đổi dấu từ + sang - tại x=1, do đó hàm số đạt cực đại tại điểm x=1 và yCD=3

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f’(x) có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số y=f(x)

Xem đáp án

Từ đồ thị hàm số y=f’(x) ta thấy f’(x) đổi dấu một lần (cắt trục  tại một điểm) do đó số điểm cực trị của hàm số f(x) là 1.

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

THÀO A SỤNG

App hay lắm
P

1 tháng trước

Phạm Thanh Liêm

1 tháng trước

Meo

L

1 tháng trước

Lê Gia Bảo Trương

tuy còn 1 vài câu chữa bị sai, nhưng đề ra như vầy là khá ổn

Bình luận


Bình luận