Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2022 có đáp án (đề 17)

  • 11481 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{-1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tập xác định của hàm số y = (x-2)π là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị trên khoảng (-3;3) như hình bên dưới.

Khẳng định đúng là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cho f(x), g(x) là các hàm số xác định và liên tục trên R. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Toan Minh

Bình luận


Bình luận