Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2022 có đáp án (đề 28)

  • 11312 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số y=log73x+1 có tập xác định là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm số xác định khi 3x+1>0x>13. Tập xác định: D=13;+


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau (ảnh 1)

Số điểm cực đại của hàm số đã cho bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số đạt cực đại tại các điểm x=±2.

Vậy số điểm cực đại của hàm số đã cho bằng 2.


Câu 4:

Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [0;1], biết F1=2 và 11x+1Fxdx=1. Giá trị tích phân S=11x+12fxdx là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 

S=11x+12fxdx=11x+12dFx=Fxx+1211211x+1Fxdx=6


Câu 5:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Đồ thị hàm số (ảnh 1)

Đồ thị hàm số y=1f2020x2 có bao nhiêu tiệm cận đứng?

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào bảng biến thiên, ta có f(x) = 2 có 3 nghiệm.

Suy ra đồ thị hàm số y=1f2020x2 có 3 tiệm cận đứng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Toan Minh

Bình luận


Bình luận