Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2022 có đáp án (đề 14)

  • 11305 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Tìm đạo hàm của hàm số f(x) = log2(x+1)

Xem đáp án

Chọn D 


Câu 3:

Cho biểu thức P=x43.x2x>0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn C 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Toan Minh

Bình luận


Bình luận