Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2022 có đáp án (đề 11)

  • 11308 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) liên tục tại x0 và có bảng biến thiên sau

Đồ thị hàm số đã cho có 

Xem đáp án


Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình log3x2+23 là

Xem đáp án


Câu 4:

Điểm A trong hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z¯

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Toan Minh

Bình luận


Bình luận