Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Vận dụng)

  • 2157 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giải phương trình tanπ3x.tanπ3+2x=1

Xem đáp án


Câu 2:

Cho phương trình tan4x. tanx = −1. Nghiệm của phương trình là

Xem đáp án


Câu 3:

Phương trình tanπ2x+2tan2x+π2=1 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 5:

Phương trình cos11x.cos3x = cos17x.cos9x có nghiệm là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Z
08:24 - 04/06/2022

Hé lo