Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 2 (Có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản

  • 7878 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

Xem đáp án

Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc [0;π] .

Đáp án là A.


Câu 2:

Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Từ đó suy ra đáp án là D.


Câu 3:

Phương trình sin2x3=1 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 5:

Phương trình sin(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

Xem đáp án

và do đó phương trình đã cho tương đương với

Vậy đáp án là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

DN
16:16 - 03/09/2021

9A

DTH
20:22 - 26/09/2021

9B

Phạm Linh
22:47 - 13/10/2021

Vietjack không thuộc công thức ạ???

trần anh tuấn
15:32 - 23/06/2022

l