Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

92%

4%

4%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Phúc Khải TV

qua tốt

1 năm trước

Uyên Phương

rất hữu ích <3
M

1 năm trước

Minh

T

1 năm trước

Trang Týt

N

1 năm trước

Nguyễn Thanh Ba

quá chuẩn
T

1 năm trước

Thúy Hiền

N

12 tháng trước

Nguyễn Hương

8 tháng trước

Thắng Nguyễn Văn

n

6 tháng trước

nguyen mai chi a

danh gia 5 sao
V

6 tháng trước

Vu Quang Huy

3 tháng trước

Phạm Gia Minh

N

2 tháng trước

Ngạn Xanh Bỉ

Nhiều câu bị lỗi sai
N

1 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

T

3 tuần trước

Trần Thị Hồng

M

3 tuần trước

Minh Lê

H

2 tuần trước

Hồng Lý Ngoan

N

1 tuần trước

Nguyễn Phương Thảo

1 tuần trước

Nga

T

6 ngày trước

Thân Mun

K

5 ngày trước

Kim thi Lanh

Good
M

4 ngày trước

Mai Thảo

N

3 ngày trước

Nam Vũ

h

1 ngày trước

huyen huyen

N

19 giờ trước

Nguyễn Thị Thủy

Bình luận


Bình luận