100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất cơ bản (P2)

  • 50277 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Có một bó hoa hồng; trong đó có 7 bông hoa màu trắng; 5 bông hoa màu đỏ và 6 bông hoa màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 bông có đủ cả ba màu?

Xem đáp án

Đáp án : A

Để chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu (nghĩa là chọn một bông hoa hồng trắng- một bông hoa hồng đỏ- hoa hồng vàng), ta có:

 Có 7 cách chọn hoa hồng trắng.

 Có 5 cách chọn hoa hồng đỏ.

 Có 6 cách chọn hoa hồng vàng.

Vậy theo qui tắc nhân ta có 7.5.6=210 cách.


Câu 2:

Trong một tuần bạn Thanh dự định mỗi ngày đi chơi một ngươì bạn trong 10 người bạn của mình. Hỏi Thanh có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi chơi bạn của mình? ( thăm một bạn không quá một lần)?

Xem đáp án

Đáp án: C

Một tuần có bảy ngày và mỗi ngày thăm một bạn.

 Có 10 cách chọn bạn vào ngày thứ nhất.

 Có 9 cách chọn bạn vào ngày thứ hai.

 Có 8 cách chọn bạn vào ngày thứ ba.

 Có 7 cách chọn bạn vào ngày thứ tư.

 Có 6 cách chọn bạn vào ngày thứ năm.

 Có 5 cách chọn bạn vào ngày thứ sáu.

 Có 4 cách chọn bạn vào ngày thứ bảy.

Vậy theo qui tắc nhân ta có 10.9.8.7.6.5.4=604800  cách.


Câu 3:

Một mật khẩu có 6 kí tự; trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái ( trong bảng 26 chữ cái tiếng anh); kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập {1;2;3;..;9}; mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập {0;1;2;3..9}. Hỏi  có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu mật khẩu  khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án : A

Giả sử mật khẩu là a1a2a3a4a5a6

 Có 26 cách chọn a1

 Có 9 cách chọn a2

 Có 10 cách chọn a3

 Có 10 cách chọn a4

 Có 10 cách chọn a5

 Có 10 cách chọn a6

Vậy theo qui tắc nhân ta có 26.9.10.10.10.10=2340000  mật khẩu.


Câu 4:

Cho X={1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Từ X lập được bao nhiêu số có 3 chữ số

Xem đáp án

Đáp án : B

Gọi số có 3 chữ số là  

Có 9 cách chọn chữ số a từ tập X.

Có 9 cách chọn chữ số b từ tập X.

Có 9 cách chọn chữ số  c từ tập X.

Vậy theo quy tắc nhân có 9.9.9=729 số thỏa mãn.


Câu 5:

Cho X={1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Từ X lập được bao nhiêu số sao cho. Có 3 chữ số khác nhau

Xem đáp án

Đáp án : A

Gọi số có 3 chữ số là  

Có 9 cách chọn số a từ tập X.

Có 8 cách chọn số b vì b khác a.

Có 7 cách chọn số c vì c khác a; c khác b.

Vậy theo quy tắc nhân; có 9.8.7= 504 số thỏa mãn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

84%

5%

11%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Quang

2 năm trước

HZ Mobile

được!

2 năm trước

Hưng Vũ

Việt jack giúp tôi hk tiến bộ lên nhiều cảm ơn admim

2 năm trước

Nguyễn Phương Thảo

P

2 năm trước

Phuoc Nguyen

N

2 năm trước

Nguyễn Thành Quân

2 năm trước

Phong Vi

C

2 năm trước

Cháng A Sáng

Rất hoàn hảo

1 năm trước

dong transd

1 năm trước

Phạm Phú

1 năm trước

Linh Lưu Ngọc

1 năm trước

Thịnh Cường Hoàng

1 năm trước

Vũ Hải Vy

Y

10 tháng trước

Yến Nhi

K

9 tháng trước

Khánh Quốc

2

9 tháng trước

24 Trà My

yêu web web đã giúp em rất nhiều
T

8 tháng trước

Thanh Ngan Nguyen

H

7 tháng trước

Hùng Nguyễn

a

5 tháng trước

annie willing

Bình luận


Bình luận

Thiên
06:50 - 10/06/2020

câu 22p2: xếp vào bàn tròn
coi cặp vợ_chồng là 1 người => cần xếp vị trí 7 người, coi 1 người làm mốc => cần xếp vị trí 6 người còn lại 2*6! mới đúng chứ ạ

đoàn thanh vân
06:04 - 03/11/2020

Gọi số có 3 chữ số là

Có 9 cách chọn số a từ tập X.

Có 8 cách chọn số b vì b khác a.

Có 7 cách chọn số c vì c khác a; c khác b.

Vậy theo quy tắc nhân; có 9.8.7= 504 số thỏa mãn. :))