100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất cơ bản (P4)

  • 50325 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 4 học sinh nam và 2 học sinh nữ tham gia vào đội xung kích của trường. Số cách lựa chọn của giáo viên chủ nhiệm là :

 

Xem đáp án

Việc lựa chọn tiến hành theo hai bước (công đoạn) sau:

Bước 1: Chọn 4 học sinh nam từ 25 học sinh nam của lớp.

Số cách chọn này bằng số các tổ hợp chập 4 của 25, bằng   cách.

Bước 2: Chọn 2 học sinh nữ từ 15 học sinh nữ của lớp.

Số cách chọn này bằng số các tổ hợp chập 2 của 15, bằng  C152cách.

Theo quy tắc nhân, số cách lựa chọn của giáo viên là:  C254.  C152 =   1328250cách.

Chọn A


Câu 2:

Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ ba tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ ?

Xem đáp án

Bước 1: Chọn 4 nam và 1 nữ về tỉnh thứ nhất, có Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ (ảnh 1)  cách.

Bước 2: Chọn 4 nam từ 8 nam còn lại, 1 nữ từ 2 nữ còn lại về tỉnh thứ hai, có  Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ (ảnh 2) cách.

Bước 3: Phân công 4 nam còn lại và 1 nữ còn lại về tỉnh thứ 3, có 1 cách.

Vậy theo quy tắc nhân, số cách phân công sẽ là: Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ (ảnh 3)  = 207900.

Chọn A.


Câu 3:

Một lớp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu: Trong ban cán sự có ít nhất một nam

Xem đáp án

  cách chọn ba học sinh trong lớp

  cách chọn ban cán sự không có nam (ta chọn nữ cả)

Do đó, có   =12580 cách chọn ban cán sự trong đó có ít nhất một nam được chọn.

Chọn A.


Câu 4:

Một lớp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu: Trong ban cán sự có cả nam và nữ.

Xem đáp án

Số cách chọn 3 người bất kì từ 46 người là  C463

Có   cách chọn ban cán sự không có nam

C203  cách chọn ban cán sự không có nữ.

Vậy có  =11440 cách chọn thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn A.


Câu 5:

Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người:

 

Xem đáp án

Cứ hai người sẽ có  1 lần bắt tay nên có tất cả  cái bắt tay

Theo đầu bài ta có:

Cn2=66 n!(n-2)!.2!=66n(n-1)=132 n2- n - 132 = 0 n=12 hoc n=-11(loi )n=12 (nN)  

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

84%

5%

11%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Quang

2 năm trước

HZ Mobile

được!

2 năm trước

Hưng Vũ

Việt jack giúp tôi hk tiến bộ lên nhiều cảm ơn admim

2 năm trước

Nguyễn Phương Thảo

P

2 năm trước

Phuoc Nguyen

N

2 năm trước

Nguyễn Thành Quân

2 năm trước

Phong Vi

C

2 năm trước

Cháng A Sáng

Rất hoàn hảo

1 năm trước

dong transd

1 năm trước

Phạm Phú

1 năm trước

Linh Lưu Ngọc

1 năm trước

Thịnh Cường Hoàng

1 năm trước

Vũ Hải Vy

Y

10 tháng trước

Yến Nhi

K

9 tháng trước

Khánh Quốc

2

9 tháng trước

24 Trà My

yêu web web đã giúp em rất nhiều
T

8 tháng trước

Thanh Ngan Nguyen

H

8 tháng trước

Hùng Nguyễn

a

5 tháng trước

annie willing

Bình luận


Bình luận

le duy
09:06 - 28/06/2020

đáp án bị khó hiểu quá

Minh Đức Hồ Đắc
22:22 - 13/12/2020

đáp án đéo liên quan tí nào

BEST EDM
18:06 - 24/12/2020

câu 5 thiếu dữ kiện

Funny Videos
17:29 - 06/07/2021

câu 8 sai đáp án nhé

Funny Videos
17:34 - 06/07/2021

đúng rồi đấy mình cũng thấy vậy