30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 6)

  • 20686 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đường cong ở  hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

Theo đồ thị ta nhận biết được đó là đồ thị của hàm bậc ba có dạng: y=ax3+bx2+cx+d

Đồ thị có đường cong đi xuống thì a âm.


Câu 2:

Phương trình 2x-1=7x có nghiệm là

Xem đáp án


Câu 4:

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

Xem đáp án

Chọn A

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy:

1.     Hàm số nhận 0 là điểm cực tiểu

2.     Hàm số có tiệm cận ngang y=1

Nhìn vào 4 đáp án ta thấy đáp án A là phù hợp nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận