30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 14)

  • 20688 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho đồ thị (C) của hàm số y=-x3+3x2-5x+2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án


Câu 4:

Nguyên hàm của hàm số y=e-3x+1là:

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hàm số y=x3-3x2-9x+5. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận