30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 19)

  • 20559 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho số phức z=3-4i. Phần thực và phần ảo số phức z

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp: Đây là câu hỏi nhận biết về phần thực phần ảo của số phức ta dựa hoàn toàn vao định nghĩa phần thực và phần ảo số phức.

Cách giải: Dễ thấy phương án D là đáp án đúng.


Câu 2:

Tính giới hạn của dãy số un biết un=n2-3n32n3+5n-2

Xem đáp án

Chọn A.

Phương pháp: Giới hạn dạng vô cùng trên vô cùng ta chia cả tử và mẫu cho n với bậc cao nhất.


Câu 3:

Cho các số tự nhiên m, n thỏa mãn đồng thời các điều kiện Cm2=153 và Cmn=Cmn+2. Khi đó m+n bằng

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp: Giải các phương trình đã cho.

Cách giải: Ta có: 


Câu 4:

Khối 8 mặt đều thuộc loại khối đa diện loại nào sau đây.

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp: Đây là câu hỏi về lý thuyết đã có trong sách giáo khoa.

Cách giải: Chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận